Graduering

Kyu graduering – prøve til farvede bælter

En kyu graduering i Lyngby Karate Klub er en slags eksamen, hvor man skal vise teknikker ud fra et fastlagt pensum. Ved bedømmelsen tages der hensyn til udøverens alder og fysiske formåen og der lægges vægt på om udøveren viser udvikling indenfor pensum. Der er således tale om en personlig udvikling og derfor er det svært at sammenligne udøvere ud fra grader.


Det er instruktøren som indstiller udøvere til graduering, hvilket typisk sker et par uger før gradueringen.


Der er kyugraduering 2 gange om året i månederne juni og december.


Pensum kan ses her https://www.shotogakusha.com/om-shotogakusha/pensum


Alle gradueringer er lukket for tilskuere.


Pris: Det koster 100 kr at gå til kyu graduering.